Educaţie pentru sănătate! Sănătate prin educaţie!

Programul Național de Educație pentru Sănătate în Școala Românească pentru judeţul Harghita a însemnat peste 10 ani de activitate intensă desfăşurată pe mai multe componente: formarea personalului din educație în cadrul a 3 proiecte derulate în vederea promovării și implementării opționalului, diseminarea informațiilor către elevi și implicarea acestora în campaniile de conștientizare și activitățile organizate în cadrul proiectelor și nu numai.

Componenta Curriculum şcolar de "Educaţie pentru sănătate" ca disciplină opţională, prin care s-a  urmărit promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos, se derulează în fiecare an, în aproximativ 76 unităţi de învăţământ, numărul elevilor implicaţi în program fiind de aproximativ 4.530. Pentru susținerea orelor de educație pentru sănătate, au fost distribuite către unitățile de învățământ de la nivel județean programe şcolare pentru disciplina opţională, ghiduri pentru profesori şi caiete de lucru pentru elevi.

M-am implicat alături de diriginţi, consilierii educativi, directori și alți colegi în activităţi extracurriculare şi extraşcolare de educaţie pentru sănătate, de la organizare până la implementare, dar și la împărtășirea bucuriei de a participa într-un program coerent și mereu de actualitate. Pornind de la prima campanie „Descoperă o lume sănătoasă”, am organizat alte evenimente destinate elevilor, părinților și cadrelor didactice cum sunt: „Stil de viaţă sănătos”, „Mănâncă sănătos”, campaniile „Fă mişcare în fiecare zi”, „Zilnic mănâncă un măr”. Toate activităţile s-au bucurat de participare şi implicare crescută din partea elevilor, profesorilor, părinţilor și au avut un impact semnificativ, demonstrând succesul şi receptivitatea celor implicați în acest tip de iniţiative. Colaborarea cu Fundaţia Tineri Pentru Tineri în derularea programului de educaţie pentru sănătate, a adus multe beneficii unităţilor de învăţământ, atât materiale, cât şi educaţionale.

Educarea cetăţenilor, ca mijloc de dezvoltare a cunoştinţelor şi schimbarea comportamentului într-un stil de viaţă nou, favorabil sănătăţii, trebuie să continue prin Programul Naţional de Educaţie pentru Sănătate în Şcoala Românească.Şcoala este locul ideal pentru difuzarea acestor cunoştinţe tinerilor, nicio altă instituţie nu are abilitatea şi capacitatea de a cuprinde şi de a se adresa, în timp, unui procent atât de ridicat din populaţie.

Pentru dezvoltarea programului de educație pentru sănătate consider a fi importante iniţierea şi realizarea programelor de educaţie pentru sănătate la vârste cât mai tinere, din grădiniță, lucru care s-a și realizat prin pilotarea acestui opțional în unitățile școlare în cadrul campaniei de conștientizare „Zâmbește-ți în fiecare zi!”. Mai important este ca receptivitatea cadrelor didactice și a părinților să se manifeste astfel încât acest mare pas realizat să nu rămână la nivel de „proiect pilot”. Conduita preventivă devine astfel un comportament care se edifică în timp, în paralel cu dezvoltarea educativă.

Erdei Lucica

Inspector educativ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita

Comentarii

Adaugă un comentariu

*
*
Similare

Postat de EDSANO pe 02-07-2013 la ora 05:35:43

In perioada martie - mai 2010 s-a desfasurat in judetul Braila concursul "In lumea lui Curatel" avand ca obiectiv general implicarea copiilor in programe vizand sanatatea si promovarea unor valori ca: respectul fata de viata personala si dezvoltarea unui comportament ecologic. Obiectivele specifice ale concursului au fost: dezvoltarea unor atitudini si practici la nivelul populatiei scolare ...

Citește mai mult

Postat de EDSANO pe 23-10-2010 la ora 15:32:15

Campania „Descoperă o lume sănătoasă” și-a propus creșterea nivelului conștientizare a importanței pe care educația pentru sănătate o are în rândul copiilor și tinerilor. Aceasta a fost derulată în cadrul proiectului „Programul Național de Educație pentru Sănătate în Școala Românească”, finanțat de Fondul Global ...

Citește mai multPostat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:43
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:34
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:34
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:32
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:28
Articol
1...

Articol
Educație pentru Sănătate / Curs adresat educatorilor între egali (2011)

În cadrul proiectului „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România” au fost organi...Citește mai mult

Articol
Activitatea 3 - Campanie de conștientizare și de promovare a normelor de bază în menținerea sănătății pentru 65.600 de copii din mediul rural

Campania de conștientizare în mediul rural a adus împreună cadre didactice, copii și elevi din mediul rural, părinți și factori de decizie de la nivel local.

Sub sloganul „Zâmbește-ți în fiecare zi!”, peste 68.000 de elevi din aproximativ 1700 de unități școlare din mediul rural au beneficiat de opționalul de educație pentru sănătate la ciclul preșcolar si primar. Pentru implementarea campaniei au fost realizate și distribuite către copiii și elevii i...Citește mai mult

Articol
Articol
Sibiu - etapa I

In perioada 1 - 25 mai 2010 a avut loc in judetul Sibiu proiectul "Copil sanatos In mediu sanatos" cu scopul implicarii copiilor si tinerilor in programe vizand sanatatea si promovarea unor valori ca: respectul fata de viata personala si a celorlalti, dezvoltarea unui comportament ecologic. S-au inregistrat urmatoarele activitati:

Articol
Banner
Banner
Banner
Banner

Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României