H17O1A2 - Programul Național de Educație pentru Sănătate în Școala Românească

Lansat în 2001 pe baza unui parteneriat între  Ministerului Educației Naționale și Ministerul Sănătății, și sub înaltul patronaj al Guvernului Românei, Programul Național de ”Educație pentru Sănătate în Școala Românească” a continuat, în perioada 2004 – 2008 cu finanțare de la Fondul Global de Combatere HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei.

Astfel s-a asigurat continuitatea unui program național durabil de prevenire adresat copiilor, adolescenților și tinerilor (vârsta 7 - 18/20 de ani) din școala românească, prin care s-a urmărit dezvoltarea și consolidarea unui stil de viață sănătos, în toate componentele acestuia.

Opționalul de educație pentru sănătate, inițial pilotat la nivel de unitate școlară (prin inițiativa cadrelor didactice implicate care au identificat nevoi specifice de informare și formare a copiilor și adolescenților), s-a dezvoltat pentru a deveni un opțional recomandat de către Ministerul Educației, standardizat. Programa școlară de Educaţie pentru Sănătate a fost construită modular și ținând cont de abordările moderne în educație. Elaborarea materialului a început în 2001, cu asistență din partea instituţiilor guvernamentale, agenţiilor şi fondurilor internaţionale şi a organizaţiilor neguvernamentale. Programa a fost finalizată în 2003 și revizuită în 2005, cu sprijinul consultanţilor şi experţilor din grupurile de lucru ale Comisiei Naţionale de Educaţie.

Implementarea opționalului de Educație pentru Sănătate a presupus și elaborarea de materiale de sprijin (auxiliare didactice), pentru profesori și pentru elevi. Cursul pentru formatori și ulterior, pentru cadrele didactice, a folosit metode interactive de predare, care să contribuie și la schimbări atitudinale, îmbunătățirea abilităților de comunicare și facilitare a personalului didactic implicat (metoda învățării experiențiale), urmărind mai mult decât transmiterea de cunoștinte legate de sănătate.

Pentru asigurarea sustenabilității demersurilor începute în cadrul proiectului finanțat de Fondul Global, în procesul de formare de formatori au fost implicate mai multe categorii de profesioniști (inspectori școlari – diverse specialități, consilieri/ psihologi școlari, medici/ persoane cu atribuții în promovarea sănătății), 10/ județ.

Pe scurt, rezultatele concrete ale proiectului sunt:

–       Programele școlare modulare, clasele I-XII pentru opționalul de Educație pentru Sănătate

–       3 tipuri de caiete pentru implemantarea opționalului de Educație pentru Sănătate destinate elevilor (cls. I-II, cls III-IV, cls. V-VIII); Ghidul Informativ și Ghidul Metodologic

–       400 fomatori naționali în educația pentru sănătate care au susținut cursuri județene pentru 8.785 cadre didactice (nivel național)

–       2.615.939 - elevi implicați în Programul de Educaţie pentru Sănătate prin activităţi curriculare, extra-curriculare şi extraşcolare în 3 ani școlari consecutivi (nivel național), clasele I-XII

–       1 campanie media și de promovare a mesajelor responsabile, sub sloganul „Descoperă o lume sănătoasă”, care a ajuns la 2.114.530 beneficiari (populație generală)

–       cercetare finală de impact

Comentarii

Adaugă un comentariu

*
*
Similare

Postat de EDSANO pe 28-11-2013 la ora 16:23:21

Modulul de formare „Educație pentru sănătate / Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate prin tehnici de învățare experiențială” are ca scop îmbunătățirea ofertei de formare  adresată inspectorilor școlari și consilierilor școlari. Programul de formare contribuie la completarea Programului Național de Educație pen...

Citește mai mult

Postat de EDSANO pe 02-07-2013 la ora 05:33:29

Capitala a gazduit proiectul Oferte educaționale inclusive extracurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a cetățeniei active pentru copii din comunități dezavantajate, cu precădere rurale, în învățământul preuniversitar din România . Proiectul a avut în componență mai multe concursuri, unul dintre ele intitulat...

Citește mai multPostat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:43
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:34
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:34
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:32
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:28
Articol
1...

Articol
Educație pentru Sănătate - mai mult decât un opțional

Prima „întâlnire” cu PNESSR a fost în anul 2005, când încă eram profesoară de biologie la un liceu teoretic din localitatea Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Inspectorul educativ din acea perioadă, doamna Botos Erika, care avea în subordine și biologia, m-a abordat cu rugămintea de a participa la o f...Citește mai mult

Articol
Timis - etapa II

Concursul “Cultivarea unui stil de viata sanatos printr-o alimentatie sanatoasa si practicarea exercitiilor fizice “ ce a avut loc in judetul Timis a urmarit dezvoltarea unor competente cheie cum ar fi utilizarea unor notiuni, concepte, legi si principii specifice pentru sanatate. Concursul s-a adresat scolilor inscrise in proiect, la nivelele gimnaziu si liceu. Probele au constat in rezolvarea unui test grila cu 5 intrebari din domeniul alimentatiei sanatoase si alte 5 intrebari di...Citește mai mult

Articol
Calarasi - etapa III

Pentru elevii din clasele I-IV, lucrarile au constat in realizarea unui poster sau colaj prin diferite tehnici, care sa se prezinte intr-o forma plastica si care sa indemne la o alimentatie sanatoasa.

Elevii din clasele V-VIII, grupati pe echipe au raspuns unui set de 30 de intrebari privind acordarea primului ajutor în caz de accidente in perimetrul scolar, iar apoi au prezentat o demonstratie practica.

Concursul desfasurat s-a dovedit a fi util in informarea tinerilo...Citește mai mult

Articol
Povestea sănătăţii în EDUCAŢIE prin Educaţie pentru SĂNĂTATE

La început am fost noi: educatorii (profesori, directori, consilieri educativi, inspectori). Apoi au fost elevii, cei pe care, prin specificul meseriei noastre trebuie sa-i pregătim pentru viaţă. Dar, pentru ca formabilii noştri să devină oameni adevăraţi trebuie să fie sănătoşi, plini de energie, creativi şi frumoşi. Am avut resurse, am avut motivaţie, am identificat nevoi. Mai lipsea ceva!? A, da: lipseau ideile, susţinerea la nivel „înalt” şi... veşnica proble...Citește mai mult

Articol
Activitatea 2 - Dezvoltarea și testarea de 5 programe de formare/ perfecționare necesare pentru implementarea opționalului de educație pentru sănătate

Prin această activitate ne-am propus realizarea de programe de formare adresate personalului cu funcție de decizie din învățământul preuniversitar, adaptate la noile programe școlare. Au fost elaborate 5 programe cu abordare diferențiată în funcție de grupul țintă adresat: 

- Educaț...Citește mai mult

Banner
Banner
Banner
Banner

Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României