Activitatea 2 - Dezvoltarea și testarea de 5 programe de formare/ perfecționare necesare pentru implementarea opționalului de educație pentru sănătate

Prin această activitate ne-am propus realizarea de programe de formare adresate personalului cu funcție de decizie din învățământul preuniversitar, adaptate la noile programe școlare. Au fost elaborate 5 programe cu abordare diferențiată în funcție de grupul țintă adresat: 

- Educație pentru Sănătate - Modul 1 - Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate prin tehnici de învățare experiențială/ Curs adresat echipei de management a Programului Național de Educație pentru Sănătate în Școala Românească (PNESSR)

- Educație pentru Sănătate – Modulul 1 - Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate prin tehnici de învățare experiențială în învățământul preșcolar

- Educație pentru Sănătate – Modulul 1 - Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate prin tehnici de învățare experiențială în învățământul primar

- Educație pentru Sănătate - Modul 1 - Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate în consilierea școlară prin tehnici de învățare experiențială

- Educație pentru Sănătate - Modulul 2  - Îmbunătățirea abilităților membrilor echipei de implementare a programelor de educație pentru sănătate în comunicarea cu factorii interesați și advocacy

Fiecare program a fost acreditat cu 10 credite transferabile și presupune 40 de ore de formare, fiind grupate modular în cadrul proiectului pentru o instruire unitară, implicând inspectori școlari de specialitate și consilieri școlari. Programul de formare care se adresează în primul modul presupune teme precum: metoda învățării experiențiale – aplicabilitate în activitatea la clasă, etapele procesului de instruire și formare a competențelor pentru un stil de viață sănătos, înțelegerea auditoriului – etapă în elaborarea procesului de formare a competențelor sociale și de sănătate, elaborarea scopului și a obiectivelor unui proces de învățare și formare de competențe sociale și de sănătate, înțelegerea conținutului și procesului de învățare și formare de competențe sociale și de sănătate, selectarea metodelor/ mijloacelor și adaptarea la scopul și obiectivele formării de competențe sociale și de sănătate, etc.

Modulul 2 presupune dezvoltarea abilităților de conducere și facilitare într-un proces de instruire/ formare, organizarea unei campanii de advocacy prin îmbunătățirea abilităților de comunicare și relaționare cu factorii cointeresați, prin teme precum: conducerea/ facilitarea comunicării cu elevii în cadrul procesului de învățare, advocacy – comunicarea și promovarea programelor, relația și comunicarea cu factorii interesați externi programului, parteneriate tânăr – adult în Educația pentru sănătate.

În cadrul acestui proiect, în ambele 2 module de formare, au fost instruiți și certificați 205 inspectori de specialitate și 64 consilieri școlari. 

Comentarii

Adaugă un comentariu

*
*
Similare

Postat de EDSANO pe 02-07-2013 la ora 05:27:15

In perioada 3 - 12 mai 2010 a avut loc in judetul Timis concursul "Respectul fata de propria persoana impune un stil de viata sanatos". Concursul urmareste dezvoltarea unor competente cheie, cum ar fi utilizarea unor notiuni, legi si principii specifice pentru sanatate. Fiecare echipa prezenta in concurs a prezentat un portofoliu format din: un afis, executat printr-o tehnica de lucru libera (colaj, acuarela, tempera, grafica etc.); un eseu care sa aduca argumente in favoarea cultivarii unui stil de viata sanatos, un film de scurt met...

Citește mai mult

Postat de EDSANO pe 02-07-2013 la ora 05:34:56

In judetul Maramures s-a desfasurat concursul “Sanatatea mea- Sanatatea familiei mele , Alternative Sanatoase prin Arta si Sport”. Activitatile din concurs au avut un caracter nonformal-interactiv. Elevii din fiecare unitate de inavatamant au dezvoltat mini proiecte, mesaje ecologice realizate de grupe, chestionare tematice, etc. Printre temele abordate au fost sanatatea fara droguri, sa...

Citește mai multPostat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:43
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:34
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:34
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:32
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:28
Articol
1...

Articol
Articol
Articol
Articol
Prahova - etapa I

Proiectul propus contribuie la dezvoltarea unor metode noi, inovatoare de combatere a discriminarii, prin implicarea elevilor din zone dezavantajate in activitati de voluntariat, la constientizarea adultilor de rolul si importanta formarii unui stil de viata sanatos, prin participarea acestora la cursuri de formare profesionala pe acest domeniu.
Concursul a fost reflectat in ziarul "Informatia Prahovei".

...Citește mai mult
Articol
Educație pentru Sănătate / Curs adresat educatorilor între egali (2011)

În cadrul proiectului „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România” au fost organi...Citește mai mult

Banner
Banner
Banner
Banner

Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României