Activitatea 4 - Formarea și perfecționarea personalului implicat

Activitatea a avut ca scop îmbunătățirea ofertei de formare  adresată inspectorilor școlari și consilierilor școlari. În perioada 30 octombrie - 03 noiembrie 2013 și 13 - 17 noiembrie 2013, au fost organizate 2 evenimente de formare rezidențiale:

– Modulul 1 (40 ore): „Educație pentru Sănătate/ Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate prin tehnici de învățare experiențială”

– Modulul 2 (40 ore): „Educație pentru sănătate / Îmbunătățirea abilităților membrilor echipei de implementare a programelor de educație pentru sănătate în comunicarea cu factorii interesați și advocacy”

În cadrul celor 2 evenimente de formare au fost instruiți 205 inspectori de specialitate și 64 de consilieri școlari, fiecare județ înscriind pentru ambele module: inspectorul educativ, inspectorul de biologie, inspectorul de educație fizică și sport, inspectorul de învățământ preșcolar, inspectorul de învățământ primar și câte un reprezentat CJRAE (consilieri școlar).

Tematicile abordate:

Modulul 1 - „Educație pentru Sănătate/ Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate prin tehnici de învățare experiențială”

– Programul Educație pentru Sănătate – concepte operaționale de bază

– Metoda învățării experiențiale – aplicabilitate în activitatea la clasă

– Etapele procesului de instruire și formare a competențelor pentru un stil de viață sănătos

– Identificarea nevoilor de învățare ale participanților la cursurile de formare a competențelor în educația pentru sănătate

– Înțelegerea auditoriului – etapă în elaborarea procesului de formare a competențelor sociale și de sănătate

– Elaborarea scopului și a obiectivelor unui proces de învățare și formare de competențe sociale și de sănătate

– Înțelegerea conținutului și procesului de învățare și formare de competențe sociale și de sănătate

– Selectarea metodelor/ mijloacelor și adaptarea la scopul și obiectivele formării de competențe sociale și de sănătate

– Selectarea și adaptarea conținuturilor educaționale în formarea de competențe sociale și stil de viață sănătos

– Evaluarea instruirii și formării de competențe sociale și de sănătate.

Modulul 2 - „Educație pentru sănătate / Îmbunătățirea abilităților membrilor echipei de implementare a programelor de educație pentru sănătate în comunicarea cu factorii interesați și advocacy”:

– Comunicarea - noțiuni generale relevante în strategia programului

– Abilități de vorbit în public

– Abilități de facilitare/ Exersarea deprinderilor de comunicare

– Abilități de a oferi și de a primi feed-back

– Dinamica de grup - elemente care conduc la eficientizarea procesului de învățare

– Gestionarea conflictelor - tehnici și modalități eficiente

– Etică - arii de responsabilitate în Educația pentru sănătate

– Advocacy - etape în planificarea unei campanii

– Advocacy - identificarea factorilor interesați și mobilizarea publicului

– Advocacy - dezvoltarea de mesaje eficiente

– Advocacy - monitorizarea și evaluarea campaniei, Relația cu mass-media, Relația cu ONG-urile, Răspunsul la opoziție, Importanța parteneriatelor tânăr – adult.

 Programele de formare  au fost acreditate de către  Direcția de Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar – Ministerul Educației Naționale cu 10 credite profesionale transferabile prin OMEN nr. 5550/21.11.2013.

Comentarii

Adaugă un comentariu

*
*
Similare

Postat de EDSANO pe 25-03-2011 la ora 17:50:22

Scopul programului de formare ”Educaţie pentru Sănătate/ Implementatori” a fost acela de a instrui personalul din educație în vederea implementării, coordonării și monitorizării ofertelor educaționale extracurriculare și extrașcolare, cu accent pe implicarea tinerilor ca factori activi în societate.Programul urmăr...

Citește mai mult

Postat de EDSANO pe 29-11-2013 la ora 09:20:00

Campania de conștientizare în mediul rural a adus împreună cadre didactice, copii și elevi din mediul rural, părinți și factori de decizie de la nivel local. Sub sloganul „Zâmbește-ți în fiecare zi!”, peste 68.000 de elevi din aproximativ 1700 de unități școlare din mediul rural au beneficiat de opționalul de...

Citește mai multPostat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:43
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:34
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:34
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:32
Articol
1...

Postat de 1 pe 02-06-2017 la ora 23:36:28
Articol
1...

Articol
Este nevoie de educaţie pentru sănătate în şcoli

Educația pentru sănătate la nivelul școlii este una dintre principalele căi de promovare a cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și de formare a atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. Programul Național de Educație pentru Sănătate în Școala Române...Citește mai mult

Articol
Educație pentru Sănătate / Curs adresat personalului cu funcție de decizie (2011)

Scopul programului de formare ”Educație pentru Sănătate/ Decidenți” este acela de a instrui personalul cu funcție de decizie de la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene și structurilor subordonate Ministerului Educației Naționale, în vederea promovării şi susţinerii implement...Citește mai mult

Articol
Bistrita-Nasaud - etapa II

Probele concursului au constat in realizarea unui portofoliu cuprinzand „Calendarul saptamanal al participantului”, respectand principiile unui stil de viata sanatos, materiale de promovare, (fotografii, imagini sugestive) si prezentarea portofoliului.

...Citește mai mult
Articol
Harghita - etapa III

Valorile promovate prin acest concurs sunt respectul,  toleranța, non-discriminarea și totodata dezvoltand un comportamentul ecologic sanatos si responsabil.

...Citește mai mult
Articol
Banner
Banner
Banner
Banner

Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României